Regulatory Information

Zelfcertificering van uw belastingstatus
voor FATCA en CRS

Informatie voor aandelenplanleden over het internationaal belastingaangifteregime

Als een gereglementeerde financiële instelling moeten wij, Equatex AG, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) (Wet op de naleving van de belastingen bij rekeningen in het buitenland) en de Common Reporting Standard (CRS) (Gemeenschappelijke meldingsnormen) naleven. In deze fiscale regelgeving wordt er van aandelenplanbeheerders vereist dat ze bepaalde persoonlijke informatie verzamelen van hun plandeelnemers die betrekking heeft op hun fiscale status en dat ze die informatie samen met hun rekeninggegevens mogelijk moeten melden aan de belastingdienst.

Als er u gevraagd is om ons gecombineerd CRS & FATCA-zelfcertificeringsformulier in te vullen, is het mogelijk dat u een aantal vragen hebt. Op onze pagina met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op uw eventuele vragen over de FATCA- en CRS-belastingwetgeving, het zelfcertificerings- en aangifteproces en de gevolgen van het niet-uitvoeren van uw zelfcertificering.

Merk a.u.b. op dat onze callcentermedewerkers u niet kunnen helpen met het invullen van de belastingformulieren en dat ze geen belastingadvies of -richtlijnen kunnen geven over hoe de formulieren ingevuld moeten worden. Indien u verdere bijstand nodig hebt, neem a.u.b. contact op met uw belastingadviseur. 

Veelgestelde vragen over de FATCA en CRS

1: De wetgeving en toepasselijkheid van de FATCA en CRS

Wat is de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)?

FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act en is de wetgeving die ontworpen is om belastingontduiking tegen te gaan.

De FATCA is geïntroduceerd door het ministerie van Financiën en de Internal Revenue Service (IRS) (belastingdienst) van de Verenigde Staten en het doeleinde ervan is om een betere naleving op het vlak van de belastingwetgeving aan te moedigen door te vermijden dat Amerikaanse ingezetenen buitenlandse banken en andere financiële instellingen gebruiken om geen belastingen te betalen op hun Amerikaans inkomen en activa.

U kunt meer informatie over de FATCA vinden op de IRS-website: www.irs.gov

Wat is de Common Reporting Standard (CRS)?

De Common Reporting Standard (CRS) is geïntroduceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en onderwerpt financiële instellingen in de deelnemende landen aan de verplichting om informatie te verzamelen en die te melden. Net zoals de FATCA is het doeleinde van de CRS om belastingontduiking te helpen bestrijden en de integriteit van de belastingsystemen van de deelnemende landen te beschermen.

U kunt meer informatie over de CRS vinden op de OESO-website: www.oecd.org

Zijn alle financiële instellingen gebonden aan de FATCA en CRS?

Ja, alle financiële instellingen in de deelnemende landen moeten de FATCA en CRS naleven.

2: Zelfcertificeringsproces

Ik heb hulp nodig bij het invullen van het formulier.

Bij het invullen van het zelfcertificeringsformulier hebt u toegang tot onze gebruikersgids. U kunt ook contact opnemen met uw belastingadviseur

 

Wat is zelfcertificering?

Zelfcertificering is het proces waarin een financiële instelling haar rekeninghouders vraagt om een aantal gegevens over zichzelf te certificeren om vast te stellen in welk land/landen ze belastingplichtig zijn. We zijn vereist om die informatie van u te verzamelen onder zowel de FATCA als de CRS.

Waarom moet ik een zelfcertificeringsformulier invullen?

Net zoals alle andere financiële instellingen zijn we bij wet vereist om bepaalde informatie over onze rekeninghouders (plandeelnemers) te verzamelen en te melden.

Aangezien u een deelnemer bent in het werknemeraandelenplan, zijn we bij wet vereist om u te vragen bepaalde informatie te verstrekken, zodat we kunnen bepalen of uw gegevens gemeld moeten worden onder de FATCA en/of CRS.

Wat gebeurt er als mijn persoonlijke gegevens veranderen?

Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, correct en actueel zijn.  Als uw persoonlijke gegevens veranderen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen binnen de dertig dagen na een wijziging in de omstandigheden die een invloed hebben op uw status van belastingplichtige inwoner of die ertoe leiden dat de bewaarde informatie onjuist wordt en u moet een geschikte bijgewerkte zelfcertificering en verklaring afgeven binnen de negentig dagen na een dergelijke wijziging.

Wat gebeurt er als ik het zelfcertificeringsformulier en/of andere vereiste documentatie niet invul?

We zijn vereist om de FATCA en CRS overal waar we actief zijn, volledig na te leven. Als we daarom niet al de documentatie verkrijgen die nodig is om uw FATCA- en CRS-status te bepalen:

 • kan het zijn dat we geen rekening kunnen openen voor u (uw activa onder het plan kunnen houden) of dat we de beschikbaarheid van bepaalde EquatePlus-functies aan u beperken, bijv. dat u geen transacties kunt uitvoeren.
 • kan het zijn dat we uw persoonlijke gegevens en accountgegevens op basis van de beschikbare informatie moeten melden aan de respectievelijke belastingdiensten. Er zal ook aan de IRS gemeld worden, zelfs als u geen Amerikaanse ingezetene bent.
 • kan het zijn dat we verkoop- en dividendbronbelasting moeten toepassen op alle transacties die er gebeuren op uw rekening.

Hoe werkt de zelfcertificering in EquatePlus?

Voor de zelfcertificering zullen we u vragen om het gecombineerd CRS- & FATCA-zelfcertificeringsformulier dat beschikbaar is op EquatePlus en EquateMobile, in te vullen.

Volg a.u.b. de instructies op het formulier nauwgezet en zorg ervoor dat u alle vereiste informatie invult. 

Merk a.u.b. ook op dat we enkel online indieningen van het zelfcertificeringsformulier accepteren, ofwel via EquatePlus of EquateMobile. We kunnen geen papieren indieningen, noch indieningen via ons contactcenter accepteren.

Als er bovendien informatie in ons systeem suggereert dat u een Amerikaanse ingezetene bent, zult u ook de mogelijkheid krijgen om het relevante Amerikaanse belastingformulier in te vullen.

Welke informatie moet ik verstrekken op het zelfcertificeringsformulier?

Op het CRS & FATCA-zelfcertificeringsformulier zal er u gevraagd worden om de volgende gegevens te bevestigen:

 • uw volledige naam
 • uw geboortedatum
 • uw geboorteland, -gemeente/-stad
 • uw burgerschap
 • uw huidige verblijfplaats en uw postadres, indien van toepassing
 • of u al dan niet een Amerikaanse ingezetene bent 
 • uw land/landen van verblijf voor belastingdoeleinden
 • uw belastingidentificatienummer (TIN of lokale functionele equivalent) of de reden waarom u geen TIN hebt

 

Waar kan ik informatie vinden over de lokale equivalent van de TIN in mijn land?

Raadpleeg a.u.b. uw belastingadviseur of ga naar de sectie over belastingidentificatienummers op het CRS-portal van OESO voor details over het belastingidentificatienummer in uw land.

Als u een belastingplichtige inwoner van het VK bent, zal dit uw National Insurance Number (NINO) of uw Unique Taxpayer Reference (UTR) zijn.

Als u een belastingplichtige inwoner van de VS bent, zal dit uw Social Security Number (SSN) of Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) zijn.

Als u een belastingplichtige inwoner van Spanje bent, zal dat uw Documento Nacional de Identidad (DNI) zijn.

Als u een belastingplichtige inwoner van Duitsland bent, zal dit uw Identifikationsnummer (IdNr) of Steuernummer zijn.

 

Hoe kan ik te weten komen of ik een Amerikaanse ingezetene ben?

Een Amerikaanse ingezetene wordt ruim gedefinieerd als:

 • een burger of een inwoner van de Verenigde Staten
 • een houder van een geldige Amerikaanse greencard
 • een persoon die geslaagd is voor de “test substantiële aanwezigheid”

Als u twijfelt over hoe u kunt bepalen of u een Amerikaanse ingezetene bent, raadpleeg a.u.b. uw belastingadviseur.

De “test substantiële aanwezigheid” betekent:

 • dat u fysiek 183 dagen of meer in het huidig kalenderjaar aanwezig geweest bent in de VS

 OF

 • dat u fysiek 183 dagen of meer gedurende de laatste drie kalenderjaren aanwezig geweest bent in de VS. Dit wordt als volgt berekend:

 31 dagen of meer in het huidig kalenderjaar

 + het aantal dagen dat u tijdens het voorbije jaar aanwezig was in de VS gedeeld door drie

 + het aantal dagen dat u tijdens het jaar voor vorig jaar aanwezig was in de VS gedeeld door zes

Voorbeeld: als u tijdens het huidig kalenderjaar 35 dagen verbleven hebt in de VS, tijdens het voorbije jaar 120 dagen en tijdens het jaar ervoor ook 120 dagen, dan ziet de berekening er als volgt uit: 

35 + 40 [d.w.z. 120 ÷ 3] + 20 [d.w.z. 120 ÷ 6] = 95

In dit voorbeeld wordt er voor Amerikaanse fiscale doeleinden beschouwd dat u niet fysiek aanwezig was in de VS voor 183 dagen of meer tijdens de laatste drie kalenderjaren.

Als uw rekening bovendien een van de volgende zaken aangeeft, kan het zijn dat we verdere informatie of documentatie vereisen om te bepalen of u een Amerikaanse ingezetene bent:

 • VS-burgerschap of residentie in de VS.
 • geboorteplaats in de VS.
 • adres in de VS, waaronder postbussen in de VS.
 • telefoonnummer in de VS.
 • betaalinstructies aan een adres in de VS of aan een rekening in de VS.

 

Wat moet ik doen als er geen CRS- & FATCA-zelfcertificeringsformulier beschikbaar is?

Als er voor u geen formulier beschikbaar is op EquatePlus, betekent dit dat er op dat moment geen actie van u vereist is. We hebben ofwel al de nodige informatie van u als rekeninghouder verzameld of we denken dat u op dat moment geen fiscaal zefcertificeringsformulier hoeft in te vullen.

Houd er a.u.b. rekening mee dat wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of in de plannen waaraan u deelneemt, ertoe kunnen leiden dat u in de toekomst een zelfcertificering moet uitvoeren.

 

Hoe wordt mijn informatie gebruikt en is ze veilig?

De informatie die u verstrekt wordt behandeld als vertrouwelijk en wordt enkel gedeeld met de deelnemende belastingjurisdicties die beschikken over wetten om uw informatie vertrouwelijk te behandelen.  Onder de CRS- en FATCA-wetten mag de informatie die verstrekt wordt aan de belastingjurisdicties enkel gebruikt worden voor belastingdoeleinden. 

Ik heb het CRS- & FATCA-zelfcertificeringsformulier en/of de Amerikaanse formulieren (W-9/W-8BEN) al ingevuld. Waarom vraagt u me om voor bijkomende informatie/documentatie?

We zijn bij wet vereist om de details die u verstrekt hebt als deel van uw zelfcertificering te verifiëren.

In bepaalde gevallen waarin de door u verstrekte informatie in tegenstrijd is met de informatie in onze dossiers, of als we reden hebben om te geloven dat de informatie niet correct is, kan het zijn dat we u om bijkomende documentatie of informatie vragen om te verzekeren dat we uw status van belastingplichtige inwoner correct vastgesteld hebben.

 

Ik ben een belastingplichtige inwoner in hetzelfde land als waar de financiële instelling die mijn rekening beheert, gevestigd is. Waarom moet ik deze details aan jullie geven?

Onder zowel het CRS- als het FATCA-regime zijn we bij wet vereist om van al onze rekeninghouders vast te stellen of ze een belastingplichtige inwoner zijn. Daarom bent u vereist om de zelfcertificering in te vullen.

Als u bevestigt dat u een belastingplichtige inwoner bent in hetzelfde land als waar de financiële instelling die uw rekening beheert, gevestigd is, zullen uw gegevens normaal gezien niet gemeld moeten worden aan de relevante belastingdiensten.

 

Ik heb geen effecten meer op mijn rekening. Moet ik nog altijd het CRS- & FATCA-zelfcertificeringsformulier invullen?

Ja, als u in het verleden effecten gehad hebt in een plan dat relevant is voor FATCA-/CRS-doeleinden, moet u nog steeds het CRS- & FATCA-formulier invullen op EquatePlus, alsook alle bijkomende documentatie die we verzoeken, verstrekken.

We zijn mogelijk vereist om bepaalde informatie te melden aan de relevante belastingdiensten voor de periode waarin u uw effecten verkocht of overgedragen hebt.

 

Waar kan ik meer informatie vinden over de CRS- en FATCA-zelfcertificering?

Informatie over hoe u uw zelfcertificering moet invullen, is rechtstreeks beschikbaar op het CRS- & FATCA-formulier op EquatePlus en EquateMobile.

Raadpleeg voor verdere informatie over uw status van belastingplichtige inwoner a.u.b. uw belastingadviseur of raadpleeg de regels inzake de status van belastingplichtige inwoners die door elke nationale belastingdienst worden gepubliceerd.

Belangrijke informatie omtrent ons contactcenter:

Merk a.u.b. op dat onze contactcentermedewerkers u niet kunnen helpen met het invullen van de belastingformulieren en dat ze geen enkele vorm van belastingadvies of -richtlijnen kunnen geven voor het invullen ervan. Als u verdere bijstand nodig hebt, neem a.u.b. contact op met uw belastingadviseur.

Als u echter technologische problemen ervaart tijdens het zelfcertificeringsproces, kunt u deze aankaarten bij het contactcenter.

3: Zal mijn informatie gemeld worden aan een belastingdienst?

Welke informatie wordt er gemeld aan de belastingdiensten?

Meldende financiële instelling (meldende FI) die uw rekening beheert

Equatex AG

Equatex UK Limited,

Sanne Fiduciary Services Limited

flatex Bank AG

Jurisdictie

Zwitserland

VK

Duitsland

Gegevens die onder de CRS gemeld moeten worden door de meldende FI

De naam en het identificatienummer van de meldende FI

Persoonsgegevens, zoals een volledige naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, burgerschap, jurisdictie(s) van fiscale residentie, belastingidentificatienummer(s) of een lokale equivalent.

Informatie inzake uw financiële rekening(en) waaronder het rekeningnummer, het saldo of de waarde op de rekening en het totaal bedrag van betalingen van dividenden, interest, andere inkomens en de brutowinst die overgemaakt is of gecrediteerd is op de rekening.

Overdracht van gegevens voor CRS-meldingsdoeleinden

Door Equatex AG aan de Zwitserse belastingdienst die ze kan uitwisselen met om het even welke geassocieerde meldingsjurisdictie waar de rekeninghouder (u) een belastingplichtige inwoner is. Dergelijke meldingsjuridicties moeten uw gegevens vertrouwelijk houden en mogen ze enkel gebruiken om uw naleving van de belastingwetgeving en/of andere belastingdoeleinden te monitoren.

Door Equatex UK Limited (of Sanne Fiduciary Services Limited) aan Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), die ze mag uitwisselen met om het even welke meldingsjuridictie waar de rekeninghouder een belastingplichtige inwoner is

Door flatex Bank AG aan de Duitse belastingdienst die ze kan uitwisselen met om het even welke meldingsjurisdictie waar de rekeninghouder een belastingplichtige inwoner is.

Gegevens die de Rapporterende FI moet rapporteren krachtens FATCA

De naam en het identificatienummer van de meldende FI

Persoonsgegevens zoals de volledige naam, adres, Amerikaans belastingidentificatienummer.

Informatie inzake uw financiële rekening(en) het saldo of de waarde op de rekening en het totaal bedrag van betalingen van dividenden, interest, andere inkomens en de brutowinst die overgemaakt is of gecrediteerd is op de rekening.

Overdracht van gegevens voor FATCA-meldingsdoeleinden

Door Equatex AG aan het Amerikaans Internal Revenue System (IRS)

Door Equatex UK Limited (of Sanne Fiduciary Services Limited) aan HMRC, die ze dan zal doorsturen naar het IRS

Door flatex Bank AG aan de lokale Duitse belastingdienst, die ze dan zal doorsturen naar het IRS

Zullen mijn gegevensprivacyrechten gerespecteerd worden?

Uw gegevensprivacyrechten zullen gerespecteerd worden voor zover dat niet in tegenstrijd is met onze wettelijke verplichtingen als een financiële instelling om uw gegevens onder de FATCA- en/of CRS-regimes te melden. Merk op dat dit een standaardpraktijk is binnen de financiële sector.

Wij, alsook onze dochterondernemingen en derde serviceproviders, zijn gebonden aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten.

Als de meldende financiële instelling die uw rekening beheert, Equatex AG is, merk dan op dat uw rechten beschermd zijn door de Zwitserse gegevensbeschermingswet en de Zwitserse CRS-wet.

4: Bijkomende informatie over FATCA

Wat betekent FATCA voor mij, als ik een Amerikaanse ingezetene ben?

Als we u identificeren als een Amerikaanse ingezetene, kan het zijn dat we u vragen om ons bijkomende informatie of documentatie te verstrekken.

Bovendien kan het zijn dat we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens, alsook de informatie inzake uw financiële rekening(en) waaronder het saldo of de waarde op de rekening en het totaal bedrag van betalingen van dividenden, interest, andere inkomens en de brutowinst die overgemaakt is of gecrediteerd is op de rekening, jaarlijks te melden aan de lokale belastingdienst of het IRS. En bovendien kan het zijn dat we de Amerikaanse back-upbronbelasting toepassen tegen een tarief van 24% op alle transacties die er gebeuren op uw rekening.

U kunt eventueel de IRS-website bezoeken om te bepalen of u bijkomende IRS-formulieren moet invullen en indienen.

 

Wat betekent FATCA voor mij, als ik geen Amerikaanse ingezetene ben?

Als u het CRS- & FATCA-zelfcertificeringsformulier niet invult, kan het zijn dat uw gegevens gemeld worden aan de IRS, zelfs als u geen Amerikaanse ingezetene bent.

Als u het CRS- & FATCA-zelfcertificeringsformulier invult en u geen Amerikaanse ingezetene bent, zullen uw gegevens niet gemeld worden aan de IRS. 

Het kan echter gebeuren dat we contact met u opnemen om uw status van niet-Amerikaanse ingezetene te bevestigen en dat we in het bijzonder bijkomende documentatie vereisen, als we reden hebben om te geloven dat uw omstandigheden zodanig veranderen dat u een Amerikaanse ingezetene kunt zijn voor FATCA-doeleinden.

5: Bijkomende informatie over CRS

Bezoek a.u.b. het CRS-portal van OESO voor een lijst van de landen die deelnemen aan de CRS en de datums waarop ze zullen beginnen met het uitwisselen van informatie.